Se direkte

 
“Kanalen som forandrer liv”
 
Bli partner nå       

 

Hallingskarvet

Besøk vårt senter på Hallingskarvet. En plass som som tar mål for seg å tilby noe mer enn bare et vanlig hotellopphold.
Les mer

Israelkanalen

Israelkanalen er vår tjeneste og en programserie med fokus på Israel.
Les mer

Radio Visjon

Du kan også lytte til Visjon Norge på radio. Vi er nå tilgjengelig på DAB-radio også.
Les mer

VBC Nødhjelp

Visjon Norges nødhjelpsarbeid ønsker å spre Guds ord, og gi hjelp i form at mat, klær, medisiner, økonomisk støtte til de utslåtte og fattige i øst-eu
Les mer

Visjonskirken

Vi er kalt til å forkynne og opphøye Jesus, slik at mennesker blir frelst og kristne blir styrket.
Les mer

Visjon Gjestegård

I dag med fokus på bibelskole, både for korttids- og langtidselever.
Les mer

Visjon Norges fadderarbeid

Bli fadder for et barn fra et av våre kontaktland som vi i mange år har hatt et tett og nært samarbeid med.
Les mer

Gud i din by

Gud i din by! er et konsept som ønsker å inspirere deg til å være en ambassadør for Gud i byen der du bor - og gi deg praktiske hjelpemidler til å gjø
Les mer

Vision Praise Team

Visjonsskirkens og Visjon Norges Lovsangsteam som gjennom lovsang og musikk bringer frisk salvelse inn i møtene.
Les mer