Se direkte

 
BILDE: Israel står sentralt i Eva Olsvold Sundars liv. Torsdag 5. mars er hun med i Studio Direkte.
Israel står sentralt i forkynnelsen til Eva Olsvold Sundar. Ikke så rart, kanskje, siden hun er ansatt i Den internasjonale kristne ambassade Jerusalem, avdeling Norge.
BILDE: John Sanjee, en av Visjon Norges tekniske begavelser, har hatt ansvar for at Radio Visjon til enhver tid er på lufta. Nå gleder han seg over at Bergen-publikum er koblet på DAB-nettet.
DAB er et nytt begrep i den norske radioverden. Visjon Norge er også koblet på. Og det er noe som kommer DEG til gode, og i denne omgang - dere som bor i Bergen.
TALER: Suzette Hattingh fra Ein Gedi-ørkenen i Israel hvor hun under Løvhyttefesten i 2013 var hovedtaler.
Endelig kommer hun! Suzette Hattingh, evangelist med hele verden som virkefelt, blir hovedtaler under pinsekonferansen på Visjon Norge.
Martin Stallemo (bildet) er representant for den yngre garde og har flere ganger vært i aksjon på TV-skjermen. Og det blir mer ungt etterhvert.

Frukter av samarbeidet med Visjon Norge

Visjon Norges nødhjelpsarbeid har i Bulgaria vært knyttet til pastor Jimmy i godt over 12 år. I dag er det lett å se fruktene av dette samarbeidet.
Les mer

Ny form og flere bønnebegjær

Etter at TV Visjon Norge la om Studio Direkte har antallet bønnebegjær økt radikalt.
Les mer
“Kanalen som forandrer liv”
 
Bli partner nå       

 

Hallingskarvet

Besøk vårt senter på Hallingskarvet. En plass som som tar mål for seg å tilby noe mer enn bare et vanlig hotellopphold.
Les mer

Israelkanalen

Israelkanalen er vår tjeneste og en programserie med fokus på Israel.
Les mer

Radio Visjon

Du kan også lytte til Visjon Norge på radio. Vi er nå tilgjengelig på DAB-radio også.
Les mer

VBC Nødhjelp

Visjon Norges nødhjelpsarbeid ønsker å spre Guds ord, og gi hjelp i form at mat, klær, medisiner, økonomisk støtte til de utslåtte og fattige i øst-eu
Les mer

Visjonskirken

Vi er kalt til å forkynne og opphøye Jesus, slik at mennesker blir frelst og kristne blir styrket.
Les mer

Visjon Gjestegård

I dag med fokus på bibelskole, både for korttids- og langtidselever.
Les mer

Visjon Norges fadderarbeid

Bli fadder for et barn fra et av våre kontaktland som vi i mange år har hatt et tett og nært samarbeid med.
Les mer

Gud i din by

Gud i din by! er et konsept som ønsker å inspirere deg til å være en ambassadør for Gud i byen der du bor - og gi deg praktiske hjelpemidler til å gjø
Les mer

Vision Praise Team

Visjonsskirkens og Visjon Norges Lovsangsteam som gjennom lovsang og musikk bringer frisk salvelse inn i møtene.
Les mer