Se direkte

 
“Kanalen som forandrer liv”
 
Bli partner nå       

 

Hallingskarvet

Besøk vårt senter på Hallingskarvet. En plass som som tar mål for seg å tilby noe mer enn bare et vanlig hotellopphold.
Les mer

Israelkanalen

Israelkanalen er vår tjeneste og en programserie med fokus på Israel.
Les mer

VBC Nødhjelp

Visjon Norges nødhjelpsarbeid ønsker å spre Guds ord, og gi hjelp i form at mat, klær, medisiner, økonomisk støtte til de utslåtte og fattige i øst-eu
Les mer

Radio Visjon

Du kan også lytte til Visjon Norge på radio. Vi er nå tilgjengelig på DAB-radio også.
Les mer

Visjonskirken

Vi er kalt til å forkynne og opphøye Jesus, slik at mennesker blir frelst og kristne blir styrket.
Les mer

Visjon Gjestegård

I dag med fokus på bibelskole, både for korttids- og langtidselever.
Les mer

Visjon Norges fadderarbeid

Bli fadder for et barn fra et av våre kontaktland som vi i mange år har hatt et tett og nært samarbeid med.
Les mer

Gud i din by

Gud i din by! er et konsept som ønsker å inspirere deg til å være en ambassadør for Gud i byen der du bor - og gi deg praktiske hjelpemidler til å gjø
Les mer

Vision Praise Team

Visjonsskirkens og Visjon Norges Lovsangsteam som gjennom lovsang og musikk bringer frisk salvelse inn i møtene.
Les mer