Visjonskirken

Visjonskirken

Visjonskirken ble etablert av Inger og Jan Hanvold i 2001. Vi er en fri, uavhengig lokalmenighet med Jesus Kristus som hode, Bibelen som rettesnor, og det nytestamentlige menighetsliv som ideal. Vi er kalt til å forkynne og opphøye Jesus, slik at mennesker blir frelst og kristne blir styrket.