Vår visjon

Vår visjon

Visjonen er i første omgang at gjennom lovsang og musikk kunne bringe frisk salvelse inn i møtene, og sette fokus på Bibelens budskap om frelse.Musikere og sangere i Kristi kropp er alltid først ut før alle møter settes i gang. Slik var det også i Israel der musikerne ble sendt ut først før soldatene gikk i krigen. Guds Ord er et åndelig våpen, men det gjør sin beste virkning etter at musikere og sangere har gjort sitt. 

Striden står om vår sjel, for gjennom vår sjel når man også til Ånden. Det vet både satan og Gud. Derfor taler Bibelen om at vi må fornye vårt sinn. Musikken og lovsangen har en gjennombrytende egenskap og kraft som åpner opp folks sjeler for Gud og Guds Ord. 

Lovsang og musikk har også den egenskap at det går forbi vårt intellekt og rett inn i våre hjerter. Bibelen forteller oss at Gud troner på våre lovsanger og bor i lovsangen. Om Gud troner på vår lovsang så betjener han sin kropp, og når Kristi kropp blir betjent så går den ut og vinner de fortapte sjelene. Vi vil alltid komme inn i hans forgårder med lovsang.