Bli fadder

Bli fadder

Vi har et stort behov for nye faddere! Mange barn har kommet til barnehjemmene i det siste, og trenger sårt at noen støtter dem økonomisk. Det koster minimum kr 250,- pr måned, og dette går til det aller viktigste for barna, som mat, klær, medisiner og skolesaker. 

Du får månedlig et oppdateringsbrev med giro. Men først av alt leter vi- og ber vi over et barn til deg! De er gjerne unge, men vi har også unge voksne som trenger utdanning. Si oss hva du tenker. Hvis du støtter vårt nødhjelpsarbeid overfor disse barna i Øst-Europa, får du et bilde av barnet med personalia fra hhv Moldova og Georgia. Vi har et tett og langt samarbeid med våre kontakter i disse landene, så du kan være trygg på at ungene får din hjelp.