VBC Nødhjelp

VBC Nødhjelp

VBC- Guds Ord For Alle, ble etablert av Jan Hanvold i 1989 med en underavdeling som ble kalt VBC-Nødhjelp. Visjonen og arbeidet var å spre Guds Ord og gi hjelp i form av mat, klær, medisiner, økonomisk støtte og kristen litteratur til de utslåtte og fattige i Øst-Europa. Jan Hanvold har arbeidet i Øst-Europa helt siden slutten av 1970-tallet. 

I løpet av disse årene frem til i dag så har arbeidet vokst kollossalt. Nå ligger VBC Nødhjelp på rundt 30 hjelpesendinger i året til Estland, Georgia, Bulgaria, Moldova, Albania og Afrika. Det blir over to sendinger pr. måned.

Visjon Norge med sitt nødhjelp og misjonsarbeid har lokaler rett ved vår TV-stasjon i Drammen. Dette arbeidet får vi til ved god hjelp fra våre trofaste seere i hele Skandinavia. Mottaksstasjonene rundt om i hele Norge er viktige for VBC Nødhjelp, og vi ønsker enda flere. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, og fortell oss hva du vil være med på å velsigne andre med. Vårt skriftsted for denne hjelpen står skrevet i Matt. 25. 35-36.

"For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg".