Hva vi tror

Hva vi tror

Bibelen

Vi tror hele Bibelen er inspirert av Gud, og alt vi tror, gjør og underviser skal stemme overens med denne.


Treenigheten

Vi tror på én Gud som er tre adskillte personer: Far, Sønn og Den Hellige Ånd. Vi tror Jesus Kristus er Guds sønn, som kom som verdens frelser.


Frelse

Vi tror Jesus døde på korset og utgød sitt blod for våre synder. Vi tror frelsen fins i troen på det Jesus gjorde for oss på korset. Vi tror Jesus oppstod fra de døde og kommer tilbake. 

 
Les også: Slik blir du frelst


Dåp i vann

Vi tror vanndåpen er et symbol på den rensende kraften i Jesu blod og et vitnesbyrd om vår tro på Jesus Kristus.


Nattverd

Nattverden er et måltid til minne om det Jesus gjorde for oss på korset.


Fellesskap

Vi tror alle troende skal ha en naturlig vekst i sitt fellesskap med Jesus, gjennom å gjøre som Ordet sier, gjennom å lyde Den Hellige Ånd og gjennom å la seg bli mer lik Jesus hver dag.