Om TV-avdelingen

Om TV-avdelingen

TV Visjon Norge er en tverrkirkelig kanal som er på lufta 24 timer i døgnet. I Norge har 98 prosent av alle husstander en mulighet til å ta oss inn. Selve sendeflaten deles av mange:

- 46 prosent av det som går ut fra vårt Master Control Room i Drammen er produsert av såkalte sendepartnere. 

- Det tekniske nivået fra disse varierer, men i denne sammenheng er selve budskapet og innholdet, det primære.

- Resten av det som sendes på lufta produseres av TV-avdelingen på Visjon Norge. 

- Vi bestreber å holde et nivå som gjør oss til ledende på dette området i Skandinavia.

- Vi leverer direktesendinger hver eneste dag, hele uken igjennom.

- Studio Direkte er vår tyngste satsing med sendetid fra kl. 20 til 22 eller 23.

- TV-avdelingen gjør også en rekke produksjoner utenfor hovedkvarteret i Drammen. 

- Spesielt er alle de kristne stevnene som arrangeres i juli et primærmål for oss.

 

Dette gjør vi også

 - Sendinger fra Moldova har vært sentrale de siste årene. Nødhjelpsarbeidet Visjon Norge driver i Europas fattigste land, er blitt behørig dokumentert.

- Løvhyttefesten på høsten i Israel, er også en av årets største satsinger.

- TV-avdelingen leverer i tillegg en rekke kortere produksjoner (25 eller 55 minutters lengde) med forskjellige temaer og innhold.

- Det produseres også en rekke reportasjer spesielt til de nevnte Studio Direkte-sendingene.

 

Dette er oss:

TV Visjon Norge er altså på lufta samtlige 24 timer i døgnet, og er teknisk sett godt rustet til å gjennomføre alle sine gjøremål.

Vi har god dialog med andre TV-selskaper og produksjonsselskaper i Norge. Blant annet kjøpte vi vår nåværende OB-trailer (outside broadcasting) av OB-team, produksjonsselskapet til TV2.

TV-avdelingen består i dag av ca. 30 faste ansatte. I tillegg har vi knyttet til oss et nett av timeansatte og freelancere.