TV Visjon Norge

TV Visjon Norge

TV Visjon Norge er den første skandinaviske kristne tv-kanalen som sender 24 timer i døgnet. Helt siden oppstarten den 24. mars 2003 har vi sendt ut våre TV-signaler via satellitt til hele Skandinavia.

Når du slår på TV Visjon Norge er det èn ting du får: Evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse. 24 timer i døgnet på mange forskjellige måter, Jesus Kristus i ord og handling.

I det å forkynne evangeliet er det viktig å stå kompromissløst for Israel og Guds eget folk jødene og et reformert Skandinavia. Et Skandinavia hvor Guds Ord igjen settes sentralt ikke bare i kirker og bedehus, men også i næringsliv, politikk og kultur. Dette er essensen i hva vi står for på TV Visjon Norge.

Kanalen finansieres først og fremst gjennom gaveinntekter fra trofaste støttepartnere som deler vår visjon om å nå ut til nordmenn, svensker og dansker med det glade budskapet.

Visjon Norge er en bedrift som er under stadig vekst. Pr. idag er vi 60 medarbeidere på lønn, i tillegg en god del frivillige, og som arbeider med TV, radio, nødhjelp, misjon, omsorg, bibelskole og kirke.

Lederskapet

TV Visjon Norge

Jan Hanvold

Redaktør og styreleder

TV Visjon Norge

Inger Hanvold

Leder bønnesenteret

TV Visjon Norge

Leif Inge Sandnes

Daglig leder

TV Visjon Norge

Marianne Sandnes

Administrasjon

TV Visjon Norge

Hans-Jacob Bekken 

Partnerpastor