Markedsundersøkelse
Visjon Norge gjennomfører i disse dager en markedsundersøkelse for å kartlegge litt av våre seeres inntrykk av innold og programutvalg.
Undersøkelsen vil hjelpe oss til å forbedre innholdet i alt vi gjør.

Vi håper du tar deg tid til å svare på denne, og sende den videre til oss. Dette er helt frivillig. Det tar deg ca. fem minutter.

Vi takker for din deltagelse og støtte.

Delta i markedsundersøkelsen her
eller gå
videre til vår hjemmeside her
Nyheter

Hanne Nabintu Herland

Nye tanker for Norges fremtid
29.01.2011

Jeg gleder meg til å tale på Oslo Symposium som er et bra tiltak for å løfte fram hvor viktig de konservative verdier er for Norge. Temaet jeg vil komme med, har jeg aldri før tatt opp i en tale. Det er nye og spennende tanker for fremtiden.

 

Det sier Hanne Nabintu Herland som er en av foredragedragsholderne når Kristenfolket, i samarbeid med ICEJ, inviterer til Oslo Symposium på Folkets Hus 24. og 25. mars. Konferansen, som er åpen for alle, fokuserer på aktuelle verdispørsmål, i Norge og internasjonalt, med tanke på en mobilisering før årets kommunevalg. Oslo Symposium arrangeres for første gang i år. Neste symposium er planlagt i 2013, før stortingsvalget.

 

Profilert samfunnsdebattant

Hanne Nabintu Herland vil uten tvil trekke folk. Hun er kjent, kontroversiell religionshistoriker og en av Norges mest profilerte samfunnsdebattanter. Hun har kommet med en rekke utspill som har skapt en voldsom debatt i media de siste årene. Hun er kjent fra ulike debatter i TV og radio og fra kronikker i avisspalter. Hun er en skarpskodd analytiker, reflektert kritiker og uredd meningsbærer.

 

I tillegg til å utgi bøker, holder hun årlig en rekke foredrag ved høyskoler og universiteter, for næringsliv og i kirkelige sammenhenger.

 

Verdier som engasjerer

I 2010 kom Hanne Nabintu Herland med besteselgeren «Alarm!» hvor hun snakker ut fra et kulturkonservativt ståsted om hvor viktig det er at vi tar vare på kulturen og verdiene våre i møte med globaliseringen. Boken er nå trykket i femte opplag, allerede før den har rukket å være ute på markedet ett år.

– Det viser hvor mange det er i Norge som brenner for konservative verdier, sier Herland og poengterer at Norge tradisjonelt har vært sterkt preget av nettopp konservative verdier. Hun gleder seg veldig til å tale under Oslo Symposium.

– Jeg synes det er positivt at Bjarte Ystebø favner så bredt. Han har klart å få med mange typer konservative. For dette er ikke en ensartet gruppe. Jeg tror vi trenger en samling og et større fokus på bredden ved de konservative verdiene. De siste 50-årene av norsk politikk har vært preget av sosialistiske holdninger. Det medfører at mange i dag ikke husker hvor mye positivt som ligger i å fokusere på individets frihet i motsetning til statlig kontroll, et element som er en kjernetanke i konservatismen, sier Herland.

 

Må heise flagget

Hanne Nabintu Herland understreker at det er på tide at alle subgrupper blant de konservative i Norge heiser flagget og viser hvor mye positivt som ligger i tradisjoner og de liberale frihetsidealer som opprinnelig tilhørte den konservative bølgen. Troen på individuell frihet og retten til å være forskjellige uten å bli møtt med statlig tvang ligger nettopp her. Hun mener vi i dag trenger å få ny respekt for disse idealene i vår kultur.

– Vi trenger å se at de tradisjonelle verdier er et fundament for vår kultur. Jeg kommer til å presentere spennende nye tanker for fremtiden. Temaet er ikke tatt opp før, sier hun og vil ikke røpe tema for foredraget. Hanne Nabintu Herland opplyser at hun er i full gang med bok nummer to.

 

Mobilisering før valget?

Herland konstaterer at Høyre-siden er på fremmarsj og har tro på at Oslo Symposium klarer å mobilisere en positiv samling for Høyresiden under årets kommunevalg.

– Selvsagt har jeg tro på det! Over 50 prosent av den norske befolkning stemmer til sammen på H og FrP. Det må bli en langt høyere respekt for høyresidevelgerne enn vi ser idag. Det er fullt mulig å mobilisere fram mot valget, sier hun. Herland har opplevd hvor sterke de konservative strømningene i Norge er.

– Jeg har i hele høst vært på turne for å promotere boken «Alarm!». Jeg har reist over hele Norge og de store byene. Det er med undring jeg ser stappfulle lokaler og glade arrangører som sier det aldri har vært så mange til stede før. Jeg har holdt foredrag på universiteter og høyskoler, i kirker og for det private næringsliv og har fått trampeklapp, sier Herland som ikke forventet dette. Hun ser at det er en klar tendens til en folkebevegelse.

– Det er noe blant annet Oslo Symposium åpner for, sier hun.

 

Individets frihet i fokus

Herland ser at det på høyresiden er mange typer konservative.

– Høyre har støtte fra omkring en fjerdedel av befolkningen. I denne gruppen er det ikke bare personlig kristne, men ateister, homofile, næringslivsfolk og mennesker som rett og slett er opptatt av at den europeiske frihetskulturen skal bevares. I Norge har vi alt fra liberalkonservative til kultur- og verdikonservative.

 

– Det er derfor viktig å favne bredt og tenke stort, sier hun. I folkebevegelsen for de konservative verdier står individets frihet og våre kulturtradisjoner i fokus. Etter så mange år med sosialistisk styre mener Hanne Nabintu Herland at vi trenger å få tilbake individets frihet og tone ned statens makt.

– Vi må oppheve det sosialistiske meningstyranniet der alle tvinges til å gå i takt og mene det samme. Det må vi gjøre et opprør mot. Det må være lov å være forskjellig. Se bare på universitetssystemets tvang til å tenke likt forskningsmessig, sier Herland som hyller Harald Eias Hjernevask.

 

Hun understreker at en det er en kjerneverdi i et demokrati å bevare respekten for individet, sikre borgerrettigheter og fremme borgerplikten i sivilsamfunnet.

 

– Slutt på mobbingen

Hanne Nabintu Herland reagerer på mobbingen av annerledestenkende som venstresiden har fremmet som hersketeknikk i altfor mange år.

– Hver gang det er snakk om høyresiden, brukes begrepet «høyrepopulisme», påpeker hun og mener det er en type sjikanering av meningsmotstandere for å latterliggjøre alle som står for konservative verdier. Hun mener at det vil bli en kraftig nedtoning av denne mobbingen når høyresiden kommer til makten.

– Vi har alltid hatt større respekt for meningsmotstandere. Vi vil være siviliserte, dannet og høflige, noe som tradisjonelt har vært et trekk ved vår kultur. Det legger jeg alltid vekt på i min omgang med andre mennesker, selv om vi er rykende uenig i sak, sier hun.

– Det er på høy tid vi får dannelse og folkeskikk tilbake i Norge, poengterer Herland.

 

– En ny tenkemåte

Hun mener at vi også trenger en ny tenkemåte strafferettslig og av personer som forbryter seg mot loven. Det er lovlydige borgere som skal beskyttes i sivilsamfunnet, ikke de kriminelle som gis fritt spillerom slik vi ser under dagens sosialistisk styre, sier hun.

– De sosialistiske er livredde for å straffe kriminelle og grensesette for elever i skolen. Den konservative tenkemåten er å straffe de som bidrar til en desstabilisering av samfunnet, for å beskytte lovlydige borgere som tar ansvar for sine egne liv. Disse fortjener å erfare at samfunnet er trygt, sier hun og mener vi trenger en ny respekt for Lovens lange arm.

– For hvor er respekten for de norske borgere i dag? Derfor trenger vi et slikt Symposium. Det er svært positivt at Erna Solberg og Siv Jensen stiller. Herland sier hun har snakket med flere som skal delta og er overrasket over hvor mange som er positive, også folk langt utenfor tilhørigheten til kristne sammenhenger.

 

Eli Bondlid/Norge IDAG

Om oss Kontakt oss Presse Ta oss inn Gjestegården Hva vi tror Slik blir du frelst APP Ditt bønneemne Bibelvers på mobil Radio Visjon
Vision Praise Team Bli fadder