Veteraner i samtale om Guds ordI STUDIO 3: David (t.v.) og Josef Østby, brødre med fem nye samtale-programmer kommer snart på TV Visjon Norge.

Veteraner i samtale om Guds ord

Brødrene Josef og David Østby har spilt en ny aktuell TV-serie om kristen tro. Hovedemnet er: Ja til jesus. Dermed følger de to opp en tidligere vellykket serie. Josef og David har levd et langt liv med Vår Herre og har masse erfaring. Dette er veteraner det er verd å lytte til.Programserien er ennå ikke programfestet på TV Visjon Norge.

Josef har bodd mesteparten av sitt liv i Sverige og kjenner således den svenske og norske pinsebevegelsen svært godt.

Brødrene Josef og David Østby har vært forkynnere i Nordisk Pinsebevegelse i over 60 år. Josef har vært  pastor i Filadelfiakyrkan i Linkøping, Gävle og Stockholm og leder av "Bibelen til Alle".  Han har skrevet en rekke bøker.

David har vært pastor i flere pinsemenigheter bl.a. Tabernaklet, Bergen, Filadelfiakirken, Sarpsborg og Filadelfiakirken, Oslo. Han har skrevet flere bøker.

I denne TV-serien setter de fokus på Jesus og hans plass i kirkehistorien, og Bibelens plass i dagens sekulære samfunn. Det blir et spennende gjensyn med brødrene Østby.

De to gjorde fem programmer siste uken i februar. Og 23. februar benyttet de også anledningen til å være med på Studio Direkte.

JA,TIL JESUS er altså hovedtema på den nye serien og de enkelte programmene har disse undertitlene:

  1. Bibelen vår hovedkilde til personen Jesus.
  2. Jesu bibel – hans kjennskap til Det gamle testamentet. Hva gjorde kirken med det?
  3. Profetier, forbilder og løfter om Jesus – verdens frelser og jødenes Messias.
  4. Det Gamle testamentet åpenbart i Det Nye testamentet av Jesus og apostlene.
  5. Hvem var han? Flere sider ved Jesu liv og gjerning.

 

 

 
01. mars 2017