Bønn og faste får faste uker på VNMOT HIMMELEN: Bønneleder Svein Lindset gleder seg over at bestemte uker er satt av til bønn og faste i Visjon Norge, andre uken i januar og første uken i august.

Bønn og faste får faste uker på VN

Bønn og faste er viktige og kjente handlinger i alle ledd av Visjon Norge. Og det gjennomføres året igjennom, ved behov. Men fra i år er det likevel bestemt at spesielt to uker skal settes av til bønn og faste i organisasjonen: Det gjelder andre uke i januar og første uke i august. - Akkurat DET har aldri vært gjort før, sier bønneleder Svein Lindset som lenge har brent for ordningen.

- Vi har akkurat gjort unna den tradisjonelle julepakke-utdelingen i Moldova når vi gjennomfører den første bønn- og fasteuken, sier Lindset.

- Da går vi igjennom alt som er knyttet til Visjon Norges tjenester og legger det frem for Herren. Denne bønn- og fasteuken gir oss en sterk start på første halvdel av virkeåret, sier Svein Lindset.

Og tilsvarende tankegang er knyttet til første uke i august. Lindset sier videre:

- Da tar vi fatt på høsten og deretter vinteren. Da går vi tilsvarende til verks i bønn og faste.

Et ekstra våpen

Svein Lindset forklarere viktighten av disse handlinger:

- Når vi ber, og samtidig faster, er sistnevnte et ekstra våpen. Faste handler om å forsake noe, det lærer oss til å stole mer på Herren.

- Hvordan skal man faste? 

- Jo, fortsetter bønnelederen, - det må vi snakke om. Det er viktig at hver enkelt er godt og riktig fysisk forberedt.

Gjennombruddet

- Faste henger etter i Norge. Folk er ikke bevisst hvilket våpen dette er. Skal man oppleve gjennombrudd er faste noe man må ta innover seg, mener Svein Lindset.

Han synes det passer godt å innføre de to faste ukene akkurat i 2017, året som har fått benevnelsen "Miraklenes år" av Jan Hanvold, Visjon Norges leder. 

 
02. februar 2017