Ble takket fra scenen i VenneslaPÅ SCENEN: Geir Fagerbakke (t.v.) takket TV Visjon Norge spesielt under Mannskonferansen i Vennesla. Fra scenen - og på TV. TV-leder Gawdat Mtrious representerte kanalen da Jan Hanvold, leder av Visjon Norge, var fraværende.

Ble takket fra scenen i Vennesla

Det ble en vellykket konferanse for menn i Vennesla for noen dager siden. Kveldsmøtene gikk direkte på TV Visjon Norge og resten vil bli sendt senere, blant annet lørdag 28. januar. Arrangør av konferansen, "Menn i nettverk", benyttet også anledningen til å takke Visjon Norge og Jan Hanvold. Sistnevnte var ikke til stede, men TV-lederen Gawdat Mtrious (bildet) tok i mot takken.

Leder Geir Fagerbakke understreket at "Menn i nettverk" sto bak det store arbeidet Visjon Norge gjør i det kristne landskapet i Norge.

Han presiserte at konferansen i Vennesla også var den første store begivenhet etter det "kjøret" Visjon Norge, og dets leder Jan Hanvold, ble utsatt for i fjor høst.

Og nettopp i i et slikt perspektiv, i etterkant av NRK Brennpunkts "Pengepredikanten" (red. anm.), er det viktig med støtte og oppslutning.

Tre dager med møter

Det var et stramt program TV Visjon Norges produksjons-mannskap hadde under de tre dagene med møter i Vennesla, men fremferd og kvalitet på mannskap og jobb ble understreket.

Det var fjerde gang TV Visjon Norge sendte fra Mannskonferansen. Fagerbakke presiserte det gode samarbeidet som har vært og fant det altså denne gang passende å takke foran alle, både de i salen og de på TV, for den innsats som er lagt ned og samtidig understreke støtten man gir i en utfordrende tid.

PS: TV Visjon Norge sender også fra "Kvinner i nettverks" store høst-konferanse i Kristiansand hvert år. Her er det Geir Fagerbakkes kone, Eli Linde Fagerbakke, som er leder.

 
27. januar 2017